JUEV Grupp

JUEV Grupp OÜ osutab raamatupidamis-, haldus- ja inkassoteenuseid aastast 2011. Pakume oma teenuseid äriühingutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele.

Teeme omalt poolt kõik, et meie pakutavad teenused oleksid kvaliteetsed ja professionaalsed. Arvestame alati oma partnerite soovidega, pakkudes võimalikest teenusevariantidest parimat, tagades samal ajal koostööpartneri kogu informatsiooni konfidentsiaalsuse. Kõiki andmeid ja dokumente säilitame ja töötleme oma serverites, samuti kasutame andmete automatiseeritud varundamise lahendusi.

IGA ÄRIÜHINGU PEAMISEKS EESMÄRGIKS ON KASUMI TEENIMINE JA FIRMA VÄÄRTUSE KASVATAMINE.
Oma teenustega püüame koostööpartnerit igati selle eesmärgini jõudmisel aidata.