Warning: mysqli::__construct(): (HY000/1698): Access denied for user 'juev'@'WEB.ds.local' in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 8

Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 40

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/juev/lib/modules/Class.WEB.php on line 43

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/juev/htdocs/index.php on line 123

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 84

Warning: DB::Insert(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 86

Warning: DB::Insert(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 89

Warning: mysqli::escape_string(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 24

Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/juev/lib/modules/Class.DB.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/juev/lib/modules/Class.WEB.php on line 134

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/juev/htdocs/index.php on line 148
JUEV Grupp

Raamatupidamine

JUEV Grupp OÜ põhitegevuseks on raamatupidamise korraldamine nii alustavatele kui juba tegutsevatele äriühingutele (osaühingud, aktsiaseltsid ja tulundusühistud), füüsilisest isikust ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele. Korraldame Teie asutuse raamatupidamise ja finantsaruandluse järgides Eesti Vabariigi raamatupidamisseadust ja head raamatupidamistava.

Raamatupidamisteenuste osutamiseks valime takrvara vastavalt vajadustele. Kõige rohkem kasutame Hansaraama ja 1C:Enterprise tarkvara. Kõiki arvestusi on võimalik pidada objektipõhiselt, seega on ettevõtte juhatusel võimalik jälgida ettevõtte rentaablust eraldi kas tegevusalade- või osakondade lõikes.

Teostame raamatupidamist algdokumentidest bilansini. Koostame vastavalt koostööpartneri soovile kasumiaruande, bilansi ning müügi- ja ostureskontro aruanded, et ettevõtja omaks perioodilist ülevaadet nõuetest, kohustustest, tuludest ja kuludest.

Raamatupidamisteenuse andmed salvestatakse ja töödeldakse serverites. Kõik andmeid varundatakse perioodiliselt ja automaatselt.

 
 

Põhiteenusena teostatavad raamatupidamisoperatsioonid

 • majandustehingute kirjendamine
 • algdokumentide kontroll, süstematiseerimine ja sisestamine programmi
 • ostu- ja müügireskontro pidamine
 • põhivara arvestus
 • arveldused aruandvate isikutega
 • panga- ja sularahatehingute arvestus (soovi korral maksekorralduste ettevalmistamine)
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine
 
 

Võimalikud lisateenused

 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • objektiarvestus
 • laoarvestus
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • palgaarvestus (töötasuarvestus, palgalehed,haiguslehed, palgatõendid, puhkusereservi arvestus)
 • maksuarvestus
 • maksude arvestamine töötasudelt (TSD-deklaratsioonide täitmine, suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga)
 • käibemaksuarvestus (ka käibedeklaratsioonide täimine Maksu- ja Tolliameti kodulehel)
 • personaliarvestus
 • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine, muutmine, lõpetamine
 • ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine
 • isikukaartide täitmine
 • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
 • töösisekorraeeskirjade koostamine (enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik)
 • aastaaruande koostamine ja vormistamine (ka mitte klientidele)
 • statistiliste aruannete koostamine
 • arhiveerimine
 • perioodi koondaruannete koostamine kiirtööna (bilanss, kasumiaruanne ja muud vahearuanded) ametiasutustele
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • müügiarvete koostamine
 • raamatupidamise korrastamine (ka eelnevad perioodid)
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • rendipindade puhul rendi- ja kommunaalkulude arvestamine rentnike lõikes
 • pangaülekannete teostamine (vajadusel)
 
 

Ramatupidamisteenus FIE-dele

Igakuine teenus koos andmete kandmisega tuludeklaratsioonile (vorm E) - teenus FIE-dele, kes on registreeritud käibemaksukohuslaseks, kelle algdokumentide maht on suur või tööandjast füüsiline isik.

Kord aastas teenus koos andmete kandmisega tuludeklaratsioonile (vorm E) - teenus FIE-dele, kelle dokumentide maht ei ole suur.

Antud teenust pakume ka klientidele, kes ei ole eelnevalt meie koostööpartnerid. Raamatupidamisteenuse hind sõltub ettevõtte algdokumentide arvust ja aruandluse mahust. Parima võimaliku hinnapakkumise teeme igale kliendile individuaalselt.

 
 

Ramatupidamisteenus korteriühistutele

Korraldame Teie ühistu raamatupidamise ja aruandluse, järgides Eesti Vabariigi raamatupidamisseadust ja head raamatupidamistava. Teenuspakett sisaldab:

 • näitude kogumine
 • kommunaalkulude jagamine
 • ühistu liikmetele igakuise makseteatise koostamine
 • püsikorralduste jm. laekumiste arvestus
 • võlgnike nimekirja esitamine juhatusele
 • jooksva kuu aruandlus
 • palgaarvestus ühistu töötajatele ja juhatusele
 • maksudeklaratsioonide koostamine e-maksuametis
 • maksekorralduste jm. pangatehingute ettevalmistamine (soovi korral ka teostamine)
 
 

Teenuste hinnad

Raamatupidamisteenuse hind sõltub ettevõtte algdokumentide arvust ja aruandluse mahust. Lõplik hind kujuneb vastavalt soovile: kindel kuutasu või vastavalt töömahule/raamatupidamiskannetele. Parima võimaliku hinnapakkumise teeme igale tulevasele koostööpartnerile individuaalselt.

Täpsemad tegevused selgitame läbirääkimiste käigus, võttes arvesse ettevõtte tegevusest tulenevaid erinõudmisi ja -vajadusi. Oma partneritega sõlmime püsilepingud.